Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Thanh C có đục lỗ AP - AP Slotted C Channel

Thanh C có đục lỗ AP - AP Slotted C Channel

Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Vật liệu/Độ dày
Material/Thickness
Đặc điểm
Specification
SCC414120 41 x 41 x 2.0

Thép mạ kẽm

Thép nhúng nóng

Có đục lỗ

28 x 14

SCC414125 41 x 41 x 2.5
SCC412115 41 x 21 x 1.5
SCC412120 41 x 21 x 2.0
SCC412125 41 x 21 x 2.5

Sản phẩm khác