Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Kẹp ống với thanh C AP - AP Strut Clamp

Kẹp ống với thanh C AP - AP Strut Clamp

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
SC012 Kẹp ống với thanh C AP 1/2 inch
AP 1/2" Strut Clamp
1/2
SC034 Kẹp ống với thanh C AP 3/4 inch
AP 3/4" Strut Clamp
3/4
SC100 Kẹp ống với thanh C AP 1 inch
AP 1" Strut Clamp
1
SC114 Kẹp ống với thanh C AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" Strut Clamp
1 1/4
SC112 Kẹp ống với thanh C AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" Strut Clamp
1 1/2
SC200 Kẹp ống với thanh C AP 2 inch
AP 2" Strut Clamp
2
SC212 Kẹp ống với thanh C AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" Strut Clamp
2 1/2
SC300 Kẹp ống với thanh C AP 3 inch
AP 3" Strut Clamp
3
SC400 Kẹp ống với thanh C AP 4 inch
AP 4" Strut Clamp
4

Sản phẩm khác